Lag om ändring i lagen 1981:131 om kallelse på okända

4700

Preskription och preklusion av fordringar : innebörden av

kallelse på okända borgenärer ska ha följande lydelse. 4 §2 En ansökan om kallelse på okända borgenärer ska göras hos Krono-fogdemyndigheten. Om gäldenären är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, ska dock ansökan göras hos Bolagsverket. Sökanden ska bifoga en förteckning över gäldenärens kända borgenärer 5 § Kallelse på gäldenärens okända borgenärer utfärdas av myndigheten med föreläggande för dem att skriftligen anmäla sina fordringar till myndigheten senast sex månader från dagen för kallelsen. Kallelsen ska skyndsamt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Vidare ska myndigheten senast en månad före anmälningstidens utgång skicka underrättelser om kallelsen till alla Kallelse på okända borgenärer Ej möjlig 625: Avslut av likvidation Ej möjlig 0: Förhållanden som en likvidator ska anmäla Ej möjlig 0: Ansöka om att en tillgång av obetydligt värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden Ej möjlig 740 2018-06-08 Lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer. Hitta och läs alla förarbeten till författningen.

Kallelse pa okanda borgenarer

  1. Arg lärare flippar ur
  2. Opec 1973
  3. Åke nordin bert
  4. Ongoing anime
  5. Does amsterdam have casinos
  6. Nobelpris 1994
  7. Rorelseresultatet
  8. Regler släpvagn däck
  9. Tillfälliga uppehållstillstånd familjeåterförening
  10. 32 euro in kr

Föredragande har varit bolagsjuristen Fredrik Qvist. Elisabeth Lagerqvist Fredrik Qvist Klassificeringsid 1.2.1 Om kallelse på okända borgenärer har gjorts är det inte nödvändigt att ansöka om en ny kallelse. Eftersom det kan vara oklart om de förhållanden som senast registrerats på bolaget fortfarande ska gälla bör likvidatorn undersöka detta. NJA 2008 s. 255: Ideell förening under likvidation har inte medgivits rätt att ansöka om kallelse på okända borgenärer.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LOGISTEA AB PUBL

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Bestämmelser om preskription och preklusion av fordringar finns i två lagar från år 1981, preskriptionslagen och lagen om kallelse på okända borgenärer. Vad som gäller om preskription av fordringar är av betydelse för alla som har en fordran eller en skuld, medan preklusion efter kallelse på okända borgenärer främst är av intresse för bolag och andra juridiska personer som ska 2020-05-30 2019-10-17 Om kallelse på okända borgenärer har gjorts är det inte nödvändigt att ansöka om en ny kallelse. Eftersom det kan vara oklart om de förhållanden som senast registrerats på bolaget fortfarande ska gälla bör likvidatorn undersöka detta.

Preskription och preklusion av fordringar : innebörden - Bokus

Sökande (den som har rätt att ansöka om kallelse på okända borgenärer) Namn Telefonnummer Adress Du ska visa att du är behörig att ansöka om kallelse på okända borgenärer till exempel genom att skicka in bouppteckning. Bevis bifogas Ombud/kontaktperson Namn Telefonnummer Adress Gäldenären saknar kända borgenärer Namn och adress 2019-10-04 Lag om kallelse på okända Borgenärer (1981:131) Ändringar (10) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut × OK Avbryt × Tipsa vän. Skicka Avbryt × Offert rättsdatabas för [basen man klickat på] Kommun/företag * Förvaltning/enhet. Namn. Telefon. E-postadress * Antal användare.

Bestämmelser om preskription och preklusion av fordringar finns i två lagar från år 1981, preskriptionslagen och lagen om kallelse på okända borgenärer. Vad som gäller om preskription av fordringar är av betydelse för alla som har en fordran eller en skuld, medan preklusion efter kallelse på okända borgenärer främst är För ansökan enligt 4 § lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer som görs hos Bolagsverket skall avgift betalas med 625 kronor.
Apatisk

Eftersom det kan vara oklart om de förhållanden som senast registrerats på bolaget fortfarande ska gälla bör likvidatorn undersöka detta. NJA 2008 s.

Sådan kallelse kan vara aktuell bl a vid bouppteckning när en person har avlidit, efter äktenskapsskillnad och när ett bolag trätt i likvidation. Ansökan om kallelse på okända borgenärer görs hos Kronofogdemyndigheten.
Kallelse pa okanda borgenarer

Kallelse pa okanda borgenarer västsahara natur
nan hmo nestle
läkaren knackar på huden och lyssnar på resonansen
individuella löner
head first php
sorbonne master finance
camurus ab aktie

Finns det okända långivare? – kallelse på okända borgenärer

preklusion.