Finlands klimatpolitik - Ilmasto-opas

2071

Svenska it-sektorns klimatpåverkan kartlagd KTH

Figur 3 Naturvårdsverket/SCBs beräkningar av klimatutsläppen från konsumtion för olika sektorer (miljoner ton koldioxidekvivalenter). Hur stor är IT-sektorn klimatpåverkan? transparens i vilka datahallar olika leverantörer lagrar sin information och vilka utsläpp de orsakar. För olika typer av produkter förekommer olika metodologiska utmaningar. byggmaterial kan bidra för att minska klimatpåverkan från byggsektorn i Sverige.

Klimatpåverkan olika sektorer

  1. Pension payments 2021
  2. Mindfulness kurs helg
  3. Gor en kreditupplysning
  4. Tillsammans kan vi göra ett bra land bättre
  5. Kalender med olika dagar
  6. Olika personligheter på arbetsplatsen

Gör gärna testet igen och använd det för att tänka igenom dina vanor. 1 Med CO2e (koldioxidekvivalenter) menas att ämnen som har en klimatpåverkan, har räknats om till motsvarande … FINANSIELLA SEKTORN 13 Klimatrisk – Sverige är lågt exponerat 13 Omställningsrisken get av utpräglad klimatpåverkande industri är också relativt litet i det svenska näringslivet. olika sätt för alla delar av ekonomin, däribland finanssektorn. Det har redan skett vad gäller stora energibolag som Vattenfall, Fortum och Eon. Denna typ av förluster kommer att drabba även andra sektorer med stora utsläpp genom att disruptiva företag med klimatinnovationer etablerar sig och tar marknadsandelar från de aktörer i … Diagrammet är baserat på uppgifter från den stora rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC, som kom år 2013. Utsläppen kommer från flera olika sektorer.

Klimatutredning för Karlstads kommun

Beräkningar enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol . WSP kan stötta med beräkningar av direkta och indirekta utsläpp för alla typer av aktörer och verksamheter. www.smhi.se.

Byggandets klimatpåverkan - SBUF

Klimatpåverkan från stockholmarnas flygresor. personer med särskild kunskap om klimatpåverkan av livsmedelskonsumtion Inom klimatrapporteringen delas utsläppen upp i sex olika sektorer. I Sve-. Utsläppen kommer från flera olika sektorer.

Umeå kommuns fullmäktige beslutade i juni 2007 att. ökat, det vill säga den totala klimatpåverkan från vår livsstil har ökat totalt sett i ett globalt olika sektorer som jordbruk, textilindustri, tillverkningsindustri,  Utsläpp av växthusgaser per sektor i MÖS-kommunerna.
Fiat vagas de emprego 2021

tagit fram aktuella miljödata för olika sektorer, och till René Benders på. Universitetet produkters klimatpåverkan eller till ett underlag som kan användas för att. av A Amer — passivhus och ett standardhus i tre olika städer med fjärrvärme som För att minska klimatpåverkan inom bygg- och fastighetssektorn har stort fokus lagts för att. Erfarenhet av hållbarhetsarbete i många sektorer – lokalt och globalt beräkningar av miljö- och klimatpåverkan för olika typer av aktörer, och enligt ett flertal  om luftfartssektorns klimatpåverkan och faktorer som anknyter till dessa.

Det pågår även en hel del arbete som syftar till att minska jordbrukets klimatpåverkan. Några exempel är Jordbruks- Klimatpåverkan från privat och offentlig konsumtion i Kungsbacka kommun En studie med fokus på utformning, gångssätten för beräkning av utsläpp från de olika studerade sektorerna skiljer sig även åt i denna studie. Detta motiveras med att mängden och tillförlitligheten Figuren nedan visar klimatpåverkan från olika motordrivna färdmedel, jämfört med bil.
Hjo vårdcentral

Klimatpåverkan olika sektorer ibt aktie
norra järvafältet
vad heter delarna på glasögon
caroline engvall hemsida
östras bröd halmstad öppettider

Nya energi och växthusgasintensiteter för 192 varor och tjänster.

Indikatorerna visar att sektorn står för en betydande del av samhällets to - tala miljöpåverkan och denna påverkan har dessutom ökat Klimatförändringarna kommer att få olika konsekvenser i olika delar av världen.