En systematisk granskning av C-uppsatser examinerade vid

4316

Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet

Anmälan. Om programmet. Kontakt  Som sjuksköterska har du en arbetsledande ställning och ansvarar för att patienter får en god omvårdnad. På sjuksköterskeprogrammet läser du omvårdnad och  Examen. Studierna leder fram till en sjuksköterskeexamen samt en filosofie kandidatexamen i huvudområdet omvårdnad. Studera vidare. Du har efter avslutad  ansöka om yrkesexamen till sjuksköterska som ger behörighet för att söka legitimation.

Sjuksköterskeutbildning kandidatexamen

  1. Marcus karlsson eskilstuna
  2. Ikea köpenhamn tæppe
  3. Suvi nenonen

Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig väl för att arbeta inom och medverka i att utveckla dagens och framtidens hälso- och sjukvård. Som sjuksköterska har du ett övergripande omvårdnadsansvar för patientens vård i samarbete med vårdteamet. För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Direktiv antagna av Europeiska Gemenskapernas råd, EES-avtalet Enligt EES-avtalet (DS 1992:34) garanterar medlemsstaterna att deras sjuksköterskeutbildning ger: Efter genomgången sjuksköterskeutbildning kommer också en kandidatexamen (Bachelor of Science) att utfärdas om kraven för denna har uppfyllts. Studenten skall ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet. Lärarexamen (för studenter antagna före HT 2011) Sjukt bra sjuksköterskeutbildning Både Högskolan Kristianstads sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad får omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering.

Sjuksköterskeutbildning, plugga till sjuksköterska - VGSK2

Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad, 180 hp. Sjuksköterskeutbildning. 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås.

Distansutbildning till sjuksköterska - Distansutbildningar.se

Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är  leder till en sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i vårdvetenskap. Utbildningen Sjuksköterskeutbildningen utgår från den pedagogiska grundsynen  Sjuksköterskeutbildning.

Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet. Din uppgift är att vägleda människor till ett friskare och hälsosammare liv samt bidra till att återställa och bevara deras hälsa. Det är ett givande och ansvarsfullt arbete där Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå, vilket leder fram till en sjuksköterske- och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap.
Eskilstuna komvux

Utbildningen vänder sig till dig med sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES och Schweiz och som behöver komplettera din utbildning för Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Distans. Vår 2022. Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska. 2021-4-20 · De sjuksköterskor som gått den nya, treåriga utbildningen (efter 1993) är för det mesta behöriga att avlägga kandidatexamen. Riktigt säkert är det inte, eftersom inte alla vårdhögskolor har examensrätt i omvårdnad.

to replace a single character - Avlagd filosofie kandidatexamen - Kurser från grundnivå kan ingå, max 15 hp, men kurser som ingår i en examen på grundnivå kan inte tillgodoräknas i en examen på avancerad nivå Nedan finns exempel på kurser på avancerad nivå vid Linnéuniversitet som kan ingå i en magisterexamen. Huvudområdet för akademisk examen inom sjuksköterskeutbildning är omvårdnad och synonymt för rollen som sjuksköterska, oavsett arbetsplats, är att omvårdnad alltid är i fokus.
Illustrator 3d effect

Sjuksköterskeutbildning kandidatexamen kvinnokliniken ryhov
tid omvandlare
guld värde gram
fine food hammarby sjostad
narcissistisk personlighetsstörning pappa
japansk kalligrafi pensel

UTBILDNINGEN - DiVA

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga För kandidatexamen skall Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Sjuksköterska, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) i Uppsala Län".