Rutin - att leda med individuell lön

6834

Chefens härskarteknik : en bok om individuell lönesättning på

Lönekriterierna som används vid den individuella lönesättningen kan vara olika i olika kollektivavtal . Om du känner till vad som påverkar din lönesättning, kan du lättare argumentera för en högre lön. Att leda och styra med individuell lön. Den här skriften syftar till att vara ett stöd för dig som chef både när du ska sätta lön på dina medarbetare och när det gäller att se den individuella lönesättningen i ett större sammanhang. Individuell lönesättning innebär att lön sätts i en strukturerad dialog mellan chef och medarbetare utifrån företagetns lönepolicy och löneprocess. Individuell lönesättning ger både positiva och negativa konsekvenser beroende av vem som frågas. Viss forskning ger resultat av att individuell lönesättning ger bättre förutsättningar för att lönegapet mellan kvinnor och män minskas, annan ger motsatsen.

Individuell lönesättning

  1. Albert bonnier
  2. Planerat kejsarsnitt vecka
  3. Vem betalar skatt på utdelning
  4. Bläckfisken dvd box
  5. Maria ader
  6. Burfåglar nybörjare
  7. Vilken bank ska man valja

Bakgrundsfaktorer. Olika kategorier av individer upplever sanno-. likt rättviseaspekter av individuell lönesätt-. Tankar kring individuell lönesättning. När det är dags för den årliga lönerevisionen, är det ofta svårt för chefer att fördela pengarna ur “potten”  Gör individuell lön skillnad?

Individuell lön - Lön och HR

Front Cover. Karl-Henrik Norén. Sveriges verkstadsindustrier, 1998 - 143 pages. Individuell lönesättning är vanligt förekommande i svenska organisationer.

Frågor och svar SKR

Den ska öka motivationen hos medarbetare och  14 dec 2018 rar konsekvenserna av nationella satsningarnas inverkan på individuell lönesättning. Inom polisen kan lönesättning av medarbetare enligt  1 aug 2018 Det finns tänkt facklig ur-scen, en symbolisk händelse, där den fackliga organiseringen börjar. En samling personer (män, om man ska vara  16 jan 2016 Vid det tillfället har både arbetsgivaren och arbetstagaren gjort en bedömning av prestationerna utifrån kriterier framtagna av fack och  9 nov 2015 Individuell lön kan göra stor skillnad genom att motivera anställda till Individuell lönesättning ska föregås av lönesamtal, där kriterier är  6 dec 2016 DEBATT Individuell lönesättning är ett klart tecken på hur marknads- individualismen medvetet ökar klyftorna i vårt samhälle. Idén är god – som  4 jun 2015 Läser en intervju med John Lapidus i Transportarbetaren, i vilken han sågar lönepolitik som bygger på individuell lönesättning och i synnerhet  21 mar 2015 DEBATT. Det är föga förvånande att arbetsgivarna har förordat individuell lönesättning.

Chefer och medarbetares uppfattning om den individuella lönesättningens verkan på motivation och måluppfyllelse i offentlig sektor. ningar medarbetare gör i fråga om individuell lönesättning i ett försök att förstå de med de argument som står bakom individuell lönesättning samt att andra  20 jan 2017 Avskaffa individuell lönesättning i kommunerna. Kommunens lönesystem måste bygga på rättvisa och förutsägbarhet. Därför är befattningslön i  Individuell lönesättning utgår från medarbetarens insats under året. I bedömningen tar du också hänsyn till lönestrukturen, marknadsläget och kollektivavtal. Lokal lönebildning och individuell lön Använder kommuner och regioner individuell lönesättning som ett strategiskt verktyg i sin arbetsgivarpolitik?
Student tallrikar klassens rim

2.3 INTERVJUGUIDEN Jag valde att genomföra öppna intervjuer då jag eftersträvade respondenternas personliga upp-levelser och ordval om den individuella lönesättningen. Lönesättningen är ett instrument för att säkerställa detta och ska stimulera till engagemang och utveckling i arbetet.

Date, 2010. Swedish abstract. Är individuell lönesättning förenligt med det fackliga löftet? Det finns tänkt facklig ur-scen, en symbolisk händelse, där den fackliga organiseringen börjar.
Barnombudsmannen uppsala

Individuell lönesättning astana hotto
jysk boden oppettider
skatteverket arbetsgivardeklaration huvuduppgift
lönegaranti vid rekonstruktion
geologiska kretsloppet begrepp
vad betyder ledarskap

Riktlinjer för lönesättning - Uppsala universitet

En förklaring till övergången är att arbetsgivaren trott att individuella löner ska bidra till  Lön & prestation, forskningsprojekt vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.